Regulamin kategorii

Biegun OCR 100 Ninja Track

edycja 2020

Zasady dotyczące pokonywania przeszkód
BIEGUN OCR 100 NINJA TRACK
Ogólne zasady uczestnictwa
BIEGUN OCR 100 NINJA TRACK

 

I. TRASA I OGÓLNE ZASADY
 1. Trasa to 100 metrowy tor z przeszkodami.
 2. Na torze znajdują się specjalnie przygotowane konstrukcje.
 3. W ramach zawodów BIEGUN OCR NINJA TRACK CHALLENGE odbywa się współzawodnictwo indywidualne
  w następujących kategoriach:
  •  OPEN – tor jest dostępny w godzinach 11:00 – 15:00, w podziale na 30-to minutowe fale startowe.
 4. Starty będą odbywały się w parach, co 2 min, w celu ustalenia konkretnej godziny startu we wcześniej wybranym przedziale czasowym, należy wpisać się na listę, która będzie dostępna
  w biurze zawodów.
 5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i samodzielne pokonanie wszystkich przeszkód.
 6. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 7. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej organizatora.
 8. Ogólny regulamin uczestnictwa w wydarzeniach sportowych Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 9. Wszystkich Uczestników wydarzeń sportowych w kategorii NINJA TRACK obowiązują niniejsze zasady.
II. ZASADY RYWALIZACJI
 1. Zawodnik startuje na komunikat Sędziego: „3, 2, 1, start!”, przekroczenie linii fotokomórki uruchamia zegar.
 2. Czas zatrzymuje zawodnik po wbiegnięciu na rampę i wciśnięciu „grzybka”, dodatkowo sędziowie asekuracyjnie mierzą czas za pomocą stoperów.
 3. Każdy uczestnik musi samodzielnie pokonać przeszkody w jak najkrótszym czasie.
 4. Zawodnik ma obowiązek pokonania każdej przeszkody, po pierwszej nieudanej próbie pokonania przeszkody, zawodnik może ją ponowić, po nieudanej drugiej próbie, zawodnik ma obowiązek opuścić tor. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 5. Warunkiem poprawnego pokonania przeszkody jest zeskok za linię, wyznaczoną przez materace, znajdujące się
  pod przeszkodą. Dotknięcie materaca będzie równoznaczne z niezaliczeniem przeszkody.
 1.  
III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
 1. Podczas trwania wydarzenia sportowego zarówno organizator jak i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. W przypadku braku dalszego znoszenia obostrzeń organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o ponownym wprowadzeniu startów indywidualnych.
 3. Maksymalna liczba osób przebywających w jednym czasie w hali namiotowej (biuro zawodów) to 50 osób i może
  ona ulec zmianie, która będzie uzależniona od aktualnie obowiązujących procedur.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników BIEGUN OCR 100 NINJA TRACK bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.